สร้างบู๊ตดิสก์

วิธีการสร้าง USB boot disk

หลายๆ ครั้งเราเองต้องการทีี่จะสร้าง USB boot disk สำหรับการติดตั้ง Ubuntu ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่หลายๆ คนกลับไม่ประสบความสำเร็จ ผมจึงได้ทดลอง และนำเทคนิคในการสร้าง USB boot disk ที่สามารถติดตั้งได้ผลเอามาเผยแพร่กันนะครับ โดยผมทดลองสร้างบนเครื่อง Ubuntu 14.04 Desktop นะครับ