format

วิธีการ format และลบ partition ของ USB disk ด้วย command line


หลายๆ คนก็อาจจะรู้สึกว่าเอะอะ ก็ command line แต่เราก็ต้องยอมรับและทำใจได้ว่า command line เป็นภาษาสากลสำหรับผู้ใช้งาน Linux ในการสื่อและสอนอธิบายการใช้งานในสิ่งต่างๆ ที่เป็นสากลที่สุด ถึงแม้ว่า Ubuntu จะเปลี่ยนไปหลายๆ รุ่น และ Desktop หลายๆ รุ่น แต่ command line นั้นยังคงใช้รูปแบบเดิมๆ ให้เราได้ศึกษากัน
ฉะนั้นจึงอยากจะให้เราได้ศึกษาเรื่องของ command line ไว้บ้าง และ command line ไม่ได้มีเหตุผลอะไรซับซ้อนนะครับ แค่จำคำสั่งของมันให้ได้ มันก็ทำงานตามที่เราสั่ง