โปรแกรมบริหารโครงการ

การใช้โปรแกรม Opensource ทดแทน Microsoft Project


ถ้าสำหรับคนที่ต้องหาซอฟแวร์โอเพนซอร์ส เพื่อประหยัดค่า License ในการซื้อซอฟแวร์สำหรับบริหารโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าต้องเป็น Opensource แล้ว ผมเองก็แนะนำโปรแกรมที่ชื่อว่า Project Libre ซึ่งเป็นโปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนโปรแกรม Microsoft Project โดยเฉพาะบทความนี้จะเสนอวิธีการติดตั้งโปรแกรม Project Libre ซึ่งโปรแกรมนี้จะไม่ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ เหมือนๆกับ LibreOffice ที่ติดมาพร้อมกับ Ubuntu