Install Chrome

วิธีการติดตั้ง Google Chrome บน Ubuntu


Google Chrome ที่ผมแนะนำนั้นคือ Google Chrome ที่มาจาก Google เลยครับ ไม่ได้เป็น Chromium Browser ที่ติดมากับ Ubuntu ที่อยู่ใน Ubuntu Software Center ซึ่งหน้าตาจะไม่ค่อยจะเหมือนกัน ปรกติถ้าเป็นวินโดวส์ เราจะสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม .exe แล้วติดตั้งได้เลย แต่ Ubuntu ก็จะมีจุดแตกต่างเพียงเล็กน้อย โดยเรากระทำการดังนี้คือ