PHPMyadmin

บทความเรื่องการติดตั้ง PHPMyadmin บน Ubuntu Server รุ่น 12.04


หลายๆ คน คงจะประสบกับปัญหาว่าขาดทักษะในการใช้คำสั่ง Mysql ซึ่งมีความยุ่งยากในการจดจำคำสั่ง แต่ใน Linux Server ก็มีโปรแกรมอยู่ชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เรา สามารถสร้าง Database หรือสร้าง User ใน Mysql ให้เป็นเรื่องง่าย นั่นก็คือโปรแกรม PHPMyadmin บทความในตอนนี้ มาเสนอวิธีติดตั้ง PHPMyadmin สำหรับ Ubuntu Server 12.04