Web Server

การทำ Web server ภาษา PHP บน Ubuntu Server


ปัจจุบันภาษา PHP ถูกสอนในหลายๆ สถาบันการศึกษา เพื่อฝึกเด็กนักศึกษาให้เป็นเว็บโปรแกรมเมอร์ ที่มีความสามารถ หลายๆ ท่านอาจจะเคยฝึกเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์ อาจจะเคยใช้ Appserv หรือ XAMPP แล้วคิดจะลองเอาโปรแกรมเหล่านี้ ขึ้นไปทดสอบใช้งานบน Server ที่ใช้งานอยู่จริงบ้าง ผมจึงได้เขียนบทความเพื่อแนะนำ การนำโปรแกรมที่เราพัฒนาเหล่านั้นขึ้นไปใช้จริงบน Server ที่นิยมใช้งานบน Hosting ให้เช่า ที่นิยมมากในปัจจุบัน ซึ่งเป็น Apache Web Server