ยุบกลุ่มคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

ประกาศยุบกลุ่มคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

นอกจากตัวผมเองจะเป็นประธานชมรมโอเพนซอร์สล้านนาแล้ว ผมเองคือประธานกลุ่มคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีที่ตั้ง ณ โรงเรียนบ้านป่างิ้ว ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผมเองได้ปรึกษากับทางคณะกรรมการของกลุ่มคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต และมีมติที่จะยุบกลุ่ม เพราะปัจจุบันผมเองได้ไปทำงานที่เมืองหลวง และผมเองก็ได้เป็นประธานชมรมโอเพนซอร์สล้านนา