Commart Thailand

เมื่อผมไปงาน Commart Thailand 2557

เมื่อผมไปงานคอมมาร์ทไทยแลนด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ผมก็ได้เข้าไปเยี่ยมชม ตามบู๊ตต่างๆ และก็พบซุ้มหนึ่ง มีการแนะนำและขาย Ubuntu จากตรงนี้ทำให้เป็นว่า Ubuntu เริ่มมีคนสนใจ และเข้ามีบทบาทในวงการ Desktop ซึ่งจะเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งต้องรอให้กระแสมากขึ้น และมีการอพยพตัว Application ต่างๆ มาบน Linux มากขึ้น เราก็จะได้เห็นอนาคตของ Ubuntu ที่สดใสแน่นอน