Base

การติดตั้งโปรแกรมทดแทน Microsoft Access(LibreOffice Base) บน Ubuntu Desktop


สำหรับหลายๆ คนที่สนใจเกี่ยวโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่จะนำมาทดแทนการใช้งานโปรแกรม Access ของทาง Microsoft นั้น ผมเองก็ขอแนะนำโปรแกรม Base ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พอจะใช้งานได้ในระดับหนึ่ง ที่จะสามารถสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาใช้งานได้ ซึ่งใช้งานในชุดของ LibreOffice