เมื่อผมไปงาน Commart Thailand 2557

 

เมื่อผมไปงานคอมมาร์ทไทยแลนด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ผมก็ได้เข้าไปเยี่ยมชม ตามบู๊ตต่างๆ และก็พบซุ้มหนึ่ง มีการแนะนำและขาย Ubuntu จากตรงนี้ทำให้เป็นว่า Ubuntu เริ่มมีคนสนใจ และเข้ามีบทบาทในวงการ Desktop ซึ่งจะเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งต้องรอให้กระแสมากขึ้น และมีการอพยพตัว Application ต่างๆ มาบน Linux มากขึ้น เราก็จะได้เห็นอนาคตของ Ubuntu ที่สดใสแน่นอน