Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /home/lannaoss/domains/lanna-oss.org/public_html/includes/menu.inc).

การใช้โปรแกรม Opensource ทดแทน Microsoft Project


ถ้าสำหรับคนที่ต้องหาซอฟแวร์โอเพนซอร์ส เพื่อประหยัดค่า License ในการซื้อซอฟแวร์สำหรับบริหารโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าต้องเป็น Opensource แล้ว ผมเองก็แนะนำโปรแกรมที่ชื่อว่า Project Libre ซึ่งเป็นโปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนโปรแกรม Microsoft Project โดยเฉพาะบทความนี้จะเสนอวิธีการติดตั้งโปรแกรม Project Libre ซึ่งโปรแกรมนี้จะไม่ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ เหมือนๆกับ LibreOffice ที่ติดมาพร้อมกับ Ubuntu

โดยในขั้นแรกให้เราไปดาวน์โหลดโปรแกรม จาก Sourceforge.net ที่ http://sourceforge.net/projects/projectlibre/files/ProjectLibre/1.5.1/ เมื่อคลิ๊กลิงค์แล้วก็จะปรากฎหน้าเว็บให้ Download ดังรูปที่ 1
รูปที่ 1

เมื่อปรากฎหน้าเว็บดังรูปที่ 1 แล้วให้เราเลือกคลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นนามสกุล .deb โดยจากรูปที่ 1 ให้เราเลือก projectlibre_1.5.1-1.deb ซึ่งเป็นไฟล์ที่สามารถติดตั้งและใช้งานบน Ubuntu ได้ ก็จะปรากฎหน้าตาดังรูปที่ 2
รูปที่ 2

อ้างอิงจาก
http://www.projectlibre.org/

จากนั้นให้เราเลือก save โปรแกรมลงเครื่องและไปยังโฟล์เดอร์ที่เราดาวน์โหลด และ Double Click ที่โปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมา ก็จะปรากฎดังรูปที่ 3
รูปที่ 3

ก็จะปรากฎโปรแกรม Ubuntu Software Center จากนั้นให้เรากรอก password สำหรับติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่อง ซึ่งเป็น Password ตัวเดียวกันกับที่เรากรอก เวลา Login เข้าใช้งานดังรูปที่ 4
รูปที่ 4

จากนั้นโปรแกรม Ubuntu Software Center ก็จะดำเนินการติดตั้งโปรแกรม Project Libre ดังรูปที่ 5
รูปที่ 5

และเมื่อดำเนินการจนเสร็จสิ้น จะเป็นดังรูปที่ 6
รูปที่ 6

เมื่อเราจะเรียกใช้งานโปรแกรม Project Libre ให้ดำเนินการเรียก taskbar ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำว่า Project ก็จะปรากฎโปรแกรม Project Libre ขึ้นมาให้เราเลือกดังรูปที่ 7
รูปที่ 7

จากนั้นเราก็ Double click ตามโปรแกรมที่เราต้องการ ก็จะปรากฎโปรแกรม Project libre ขึ้นมาให้เราใช้งานดังรูปที่ 8
รูปที่ 8

ข้อควรระวัง
รูปแบบเอกสาร ที่มันจะยังไม่สามารถเข้ากันได้ 100% กับโปรแกรม Microsoft Project

อ้างอิงจาก
http://www.projectlibre.org/